Taisyklės

VšĮ „Solo teatras“ – FB puslapis www.facebook.com/soloteatras/, interneto svetainė www.soloteatras.lt įsipareigoja tvarkyti Jūsų kontaktinius duomenis laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento). Užsakydami naujienlaiškį jūs išreiškiate savo sutikimą, kad „Solo teatras“ galėtų naudoti Jūsų kontaktinius duomenis kviesdamas Jus į spektaklius, kūrybos vakarus ir kitus savo organizuojamus renginius. Jūsų kontaktiniai duomenys galės būti perduoti trečiosioms šalims tik gavus papildomą aiškų Jūsų sutikimą. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi teatro rinkodaros tikslais. Daugiau informacijos apie Jūsų teises duomenų tvarkymo klausimais rasite čia.

Susipažinti su mūsų įstaigos asmens duomenų privatumo politika galite čia.